2.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1351

KKYDP Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi (Hibe Programı) Tebliği Yayınlandı

Bakanlığımızca sulama yatırımlarını içeren modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13)"  29 Nisan 2016 tarih ve 29698 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

İlimiz üreticileri ve tüzel kişilikler tarafından başvuru yapılarak,

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması

ile ilgili yatırımlar kapsamında %50 hibeden yararlanabilmek için başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler ile 45 gün içerisinde (14 Şubat 2017 mesai bitimine kadar) İl Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.

            Çiftçi Kayıt Sistemi'ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.

Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde, en az 3 (üç) yıl ve üzeri süreyle kiralık arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

Başvurular sonrasında değerlendirme sürecinde uygun bulunan yatırımlar için, yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmasını müteakip yatırımın 45 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Uygulama hakkında İl / İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel kriter olan kayıt sistemlerine kayıtların yapılması/güncellenmesi hususunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir.

İlgili rehber aşağıdaki linktedir.

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Duyuru/307/Basincli-Sulama-Hibe-Desteklemesi-2017-Yili-Uygulama-Rehberi-Ve2016_13-Nolu-Teblig                                                                                                         

''