8.8.2017 / Gösterim Sayısı : 988

2017-1 Sayılı "Bursa Siyahı İnciri" Valilik Genelgesi Onaylanarak Yürürlüğe Girdi.

T.C.

BURSA VALİLİĞİ

Özel Kalem Müdürlüğü

Konu              : Dürdane İncirinde Kesim ve  İhraç Tarihlerine Uyulması Hk.

Genelge          : 2017-1

Bursa siyah inciri kendine has rengi, tadı ve nefaseti ile "Dürdane İnciri" olarak tescillidir. Bursa'ya özgü bir meyve olup, bu alanda bir marka durumundadır. Türkiye siyah incir üretiminin % 90'nını karşılayan Bursa Siyah İnciri yılda 25.000 ton civarında üretilmektedir. Bunun % 60-70 'i yaş olarak ihraç edilmekte ve yılda ülkemize 40-45 milyon dolar döviz girdisi sağlamaktadır.

Ülkemiz ve İlimiz için böylesine önemli ve değerli olan Dürdane İnciri bazı alanlarda Zeytin ve Bağ üretim alanları ile karışık tesis edilmiştir. Zeytin ve Bağ etmenlerine karşı yapılan kimyasal mücadele esnasında zirai ilaç bulaşma riskine karşı ilaçlamaların, havanın rüzgarsız olduğu sabah ve akşam saatlerinde uygun alet ve makine ile yapılması, ilaç bulaşma riskini azaltacaktır.

Önceki yıllarda bazı üreticilerimizin incirde erken olgunlaşmayı teşvik eden incirde ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisi kullanımından dolayı, hem kendileri hem de ülkemiz açısından bazı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Geçtiğimiz yıllar itibariyle incirde tavsiye dışı kullanılan bitki gelişim düzenleyicisi kullanılması ve parçalanması sonucu ortaya çıkan maddeler, insan sağlığı yönünden sakıncalı olduğundan Avrupa'da bu ürünlerle yetiştirilmiş incir talep görmemektedir. İncirde Bitki Gelişimi Düzenleyicisi yapay bir olgunluk sağlıyor gibi görünse de gerçekte ürünün kalitesini bozmakta, raf ömrünü azaltmakta, piyasaya aşırı ürün arzı nedeniyle fiyatların düşmesine ve gelir kaybına neden olmaktadır. Birkaç bilinçsiz ve sorumsuz kişinin ülkemiz ekonomisine ve sektör paydaşlarına zarar vermeye hakkı yoktur.

Bursa Siyah İncirinin taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi ve buna göre yurt dışında talep oluşturması son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün zarar görmemesi için, gerek üreticilerin gerekse ihracatçılarımızın kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alarak hareket etmesi önem taşımaktadır. Üreticilerin bu tarihlere göre ürün hasadını yapması ve ürünün daha sonra ihracata gönderilmesi gerekmektedir.

İlimiz tarımsal üretiminin içinde bulunan tüm üreticilerimizin diğer ürünlerin (Sebze-Meyve) yetiştiriciliğinde de kalıntı sorunu yaşamamak ve güvenilir gıda arzı sürdürülebilir ihracat için aynı duyarlılık ve hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

Valiliğimizce;

Bursa'nın hem lider hem tekel olduğu bu değerli ürünümüzü hak ettiği konumda tutmak ve daha da geliştirmek, üreticilerimizin emeğini ve alın terini korumak, yanlış uygulamalara karşı üreticileri ve sorumluları uyarmak, haksız rekabeti önlemek, sektör paydaşları arasında birbirlerinin zararına yol açan davranışlar yerine, tamamının ortak yararının sağlanmasına çalışmak, lider ve tekel olmanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile bu üründen ekmek yiyen herkesi ortak payda da buluşturmak amacıyla, bu genelgenin çıkarılması ve uygulamaya konulmasında yarar ve zaruret görülmüştür.

Buna Göre :

1-İlimizde yetiştiriciliği yapılan Dürdane İncirinde ekonomik zarar eşiği oluşturacak hastalık ve zararlı etmeni bulunmadığından kapama bahçe olarak tesis edilen siyah incir bahçelerinde pestisit (zirai ilaç) kullanarak zirai mücadele yapılmayacak, zeytin ve bağ alanları ile karışık olan üretim sahalarında pestisit (zirai ilaç) kullanarak zirai mücadele uygulayacaklarında her türlü önlemi alarak, rüzgârın yönü, şiddeti, hava akımı gibi unsurlar uygun olduğunda doğru ilaçlama aletleri ile ilaçlamalarını yaparak, ilaç bulaşmasına asla fırsat verilmeyecektir.

2-Bursa Siyah İncirinin kesim (hasat) tarihi; iklim koşulları, sulama, bakım şartları ve doğal olgunlaşma gibi durumları dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca belirlenen tarihten daha önce, kesinlikle ihracata yönelik kesim ve depolama yapılmayacaktır.

3-Fenolojik olgunlaşmadan önce kısa vadede ve erken piyasaya girmek, yüksek fiyat avantajından yararlanarak, daha çok gelir sağlamak gibi bireysel tavır ve davranışlarda bulunmak, uzun vadede hem kendilerine, hem de ülkemize zarar verecektir. Bu nedenle üreticilerimizin tarafından olgunlaşmayı hızlandıran Bitki Gelişimini Düzenleyici kesinlikle kullanılmayacaktır.

4- Kesim tarihine uymayan, gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehlikeye atarak üretim yapan üreticiler ile ilgili şikayetler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "ALO174 GIDA HATTI" na yapılacaktır.

5-İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından kurulan denetim ekiplerince kesim ve ihraç izninin verileceği tarihe kadar denetimler aralıksız devam edecektir. İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizin denetim ekipleri tarafından kalıntı analizine gönderilen şüpheli numunelerin, Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Müdürlüğü tarafından ivedi olarak analizinin yapılarak sonuçların ivedilikle ilgili müdürlüklere bildirilmesi gerekmektedir.

6- İlgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Müdürlükleri analiz sonuçlarının zamanında çıkmasından sorumludurlar ve İlgili kurumların gerekli önlemleri (Personel izin durumu, analiz makinelerinin çalışması vb.) almaları gerekmektedir.

7-Yasaklamaya uymayanlar hakkında,

5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 66. maddesi,

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi,

Hasat öncesi denetim kapsamında yapılan analiz sonucunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı tespit edilmesi durumunda 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39. maddesinin "j" bendi gereğince idari para cezası verilir,

Analiz sonucunda tespit edilen yasaklı Bitki Koruma Ürünü kullanılan ürünlerde hasat öncesi ve sonrası denetim talimatı gereği imha ve gerekli işlemler uygulanacaktır.
Yasaklanan Bitki Koruma Ürünü kullananlara ve uygulama yapanlara 40. Maddenin "d" bendi gereğince yasal işlem ve idarî para cezası uygulanır.

8-Valilik genelgesinin uygulanmasından Valilik Makamının gözetim ve denetiminde, öncelikle Siyah İncir Üreticileri, Köy Muhtarlıkları, İlçe Kaymakamlıkları, Kolluk Görevlileri, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Görevlileri, Uludağ Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği sorumludur.

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                       İzzettin KÜÇÜK

                                                                                                                                                                                                          Bursa Valisi

''