22.1.2014 / Gösterim Sayısı : 11976

Canlı Hayvan Nakliyesi İle Uğraşanların Dikkatine

          24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Hayvanların Nakilleri    Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” 31.12.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereği;

   A)  Canlı hayvan nakledenler “NAKLİYECİ YETKİ BELGESİ” almak zorundadır.

       Hayvan nakli yapan nakliyeciler İl Müdürlüğümüz tarafından verilmiş yetki olmadan hayvan nakledemezler, kendilerine Veteriner Sağlık Raporu verilmez. Hayvanlar nakledilirken Yetki Belgesinin bir sureti İl veya İlçe Müdürlüğüne ibraz edilmek zorunludur.

       Yetiştiriciler yetki verilmiş nakliyecilerin dışında bir kişi ile Hayvan Nakil Sözleşmesi ve taşeronluk anlaşması yapamayacaklardır.

   B) Hayvan nakli sırasında aracın sürücüleri ile bakıcıları da “BAKICI /SÜRÜCÜ YETERLİLİK BELGESİ”ne sahip olmadan bu araçlarda görev yapamayacaktır. Yeterlilik Belgesinin bir sureti İl veya İlçe Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.

C) Ayrıca Yönetmelik ile 8 saatten fazla sürecek olan uzun karayolu hayvan nakliyesi yapacak olan nakliyecilerin, araçlarının Yönetmelikte belirtilen vasıfları sağlamaları şartıyla “NAKİL ARACI ONAY BELGESİ” almaları zorunluluğu getirilmiştir. 

   1-Nakliyeci Yetki Belgesi      2-Bakıcı / Sürücü Yeterlilik Belgesi      3-Nakil Aracı Onay Belgesi        

            Almak isteyenler gerekli belgeleri tam olarak hazırladıktan sonra bağlı  bulundukları İlçe       Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 10 /ŞUBAT/ 2014 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

                                                    GEREKLİ BELGELER

A- Nakliyeci Yetki Belgesi İçin

 Sekiz saatten kısa süreli nakliyecilik yapacak olanlar

1-Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesine imkân verecek yeterli ve uygun personel, teçhizat ve çalışma prosedürlerine sahip olduklarını ortaya koymaları,

2- İşyeri merkezlerinin ya da temsilciliklerinin İlimiz idari sınırları içersinde bulunması,

3- Nakil sırasında uyulması gereken kurallar kılavuzlarını hazırlamaları,

4- Taşımacılık Yetki Belgesi’ne sahip olması,  (K Belgesi)

Sekiz saatten uzun süreli nakliyecilik yapacak olanlar yukarıdakilere ek olarak;

1- Uzun yolculuklarda görevlendirilen tüm sürücü ve bakıcılar için yeterlilik belgeleri

2- Uzun yolculuklar için kullanılacak tüm karayolları nakil araçları için onay belgeleri,

3- Nakliyecilere sorumlulukları altında bulunan karayolu araçlarının hareketlerini izleyip kayıt etme ve uzun yolculukları sırasında sürücülerle istenildiği vakit temas kurmalarına imkân veren prosedürlere ilişkin ayrıntıları,

4-Acil durumlarda uygulanmak üzere geliştirilmiş acil durum planlarını tamamlamaları gerekmektedir.

B- Sürücü Yeterlilik Belgesi için

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arka ve Ön)

2- Ehliyet fotokopisi,

3- SRC Belgesi

C- Bakıcı Yeterlilik Belgesi için

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arka ve Ön)


D- 8 Saatten Uzun Yolculuklarda Nakil Yapacak Karayolu Aracı  Onay Belgesi için

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arka ve Ön)

2- Araç ruhsatının fotokopisi,…   gereklidir.

     

       ARAÇLAR İÇİN UZUN YOLCULUKLARA İLİŞKİN EK ŞARTLAR

1- İzole edilmiş çatı

2- Uygun altlık

3- Beslenme ihtiyacını karşılamak için yem ve yem donanımı bulunmalı

4- Tek tırnaklılar ayrı bölmelerde nakledilir

5- Nakil araçlarında hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere rahatlıkla ulaşabileceği su sistemi bulunmalı.

6- Araç içi ısısını 5 – 30 C arasında tutacak sistem bulunmalı

7- Hayvanların temiz hava ihtiyacını karşılayacak düzeyde havalandırma tertibatı bulunmalı

8- Araç içi ısısını kaydedecek ve sınırlar dışına çıkıldığında uyarı verecek ısı kayıt ve ikaz sistemi olmalı.

9- GPS sistemi ( 2015 yılından sonra geçerli )

       Tüm karayolu nakil araçlarında yönetmelikte belirtilen özellikler aranacak olup araç tanzimi yönetmeliğe göre gerçekleştirilmiş olmalıdır.

           Belgeleri tam olan başvuru sahipleri İl Müdürlüğümüzce düzenlenecek eğitime katılacak ve yapılacak sınavda başarılı olanlara belgeleri düzenlenecektir. Eğitim ve Sınav tarihleri müracaatlardan sonra İlçe Müdürlüklerine bildirilecektir.

''