15.12.2017 / Gösterim Sayısı : 174

İl Müdürlüğümüz Personeline Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

#Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Şiddetle Mücadele

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli uzman psikolojik danışman Füsun SERİM tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında şiddete yönelik farkındalık oluşturmak ve şiddetsiz bir dünya için duyarlılığı arttırmak amacıyla İl Müdürlüğümüz Konferans salonunda personellerimize yönelik eğitim düzenlendi.  Toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinden kadın ve erkek olmaktan doğan farklılıklarımız ve ortak değerlerimiz, aile bireylerinin aile içi görevleri, bu rollerin yanlış yorumlanmasının toplumda şiddeti nasıl yönlendirdiği konularında eğitim verildi.

Eğitimde, şiddet döngüsü ve bu döngüye müdahale edecek iletişim yöntemleri anlatılarak şiddetin bireysel değil toplumsal bir problem olduğu ve hepimizi etkileyeceği dile getirilerek şiddetle mücadelenin önemi vurgulandı. Serim 'Sevgi görmeyen sevgi veremez. Şiddet görmeyen de şiddeti bilmez ve uygulayamaz.' diyerek şiddet yerine sevgi ve uzlaşı kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra personelimize, sosyal yaşamlarında ve görev esnasında karşılaşabilecekleri şiddet olaylarında başvurmaları gereken yöntem ve kurumlar belirtilerek duyarsız kalınmaması gerekliliği hatırlatıldı.

''