12.1.2018 / Gösterim Sayısı : 227

Bireysel Sulama Sistemleri Toplantısı Yapıldı

#Bireysel Sulama Sistemleri Toplantısı

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Bakanlığımızca uygulamaya konuldu. Destekleme uygulamaları hakkında yatırımcılara, İlçe Müdürlüğümüz personellerine, sulama firmalarına ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müdür V. Mehmet Akif  ŞENYÜREK, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür V. Erdoğan CEYLAN ve İlçe Müdürlerimizin katıldığı toplantıda yatırım konuları, müracaat sahiplerinde aranan şartlar, başvuru sırasında hazırlanması gereken evraklar, başvuruların yapılacağı yerler, tarihler ve değerlendirme sürecine ilişkin takvim detaylı şekilde açıklanarak uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

 Daha önceki yılların aksine birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunda müracaatın yapılabilmesi, hibeye esas mal alım tutarının 1.000.000. TL'ye yükseltilmesi, proje hazırlama giderlerinin hibe desteği kapsamında olması nedeniyle daha fazla sayıda çiftçimizin başvuru yapması beklenmektedir.

Tebliğ kapsamında, Bakanlığımızca 1/1/2018 - 31/12/2020 tarihleri arasında, bireysel sulama sistemleri desteklenecektir. Başvuru sahibi tarafından yapılacak olan müracaatlar,  1 Ocak 2018 tarihinde başlamış olup  60 gün sonra mesai bitiminde sona erecektir.

''