22.1.2018 / Gösterim Sayısı : 424

TARSİM Bilgilendirme Toplantıları Tamamlandı

#TARSİM Bilgilendirme Toplantıları Tamamlandı

İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Kanunu, sistemin işleyişi ve 2018 yılı uygulamaları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları tamamlandı. Bilgilendirme toplantılarının sonuncusu Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif ŞENYÜREK, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Oktay ÇAKIROĞLU, İlçe Müdürleri, Ziraat Odaları temsilcileri ve üreticilerimiz katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif ŞENYÜREK Tarım Sigortaları Kanununun uygulamaya konulduğu yıldan itibaren bugüne kadar geçen süreçte tarımsal sigorta uygulamalarında risk ve teminatlar kapsamında sürekli bir genişleme ve iyileşme olduğunu, kapsama alınan risk sayısının arttığını, risklere karşı sigortalanan bitkisel ürün ve alanları ile hayvanların sayısının attığını söyledi.

Daha sonra TARSİM Bursa Bölge Müdürü Oktay ÇAKIROĞLU'nun sunumuyla tarım sigortası uygulamaları ve uygulamaya konulan yeni riskler ve teminatlar konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

7 Ayrı Branşta Sigorta

01 Haziran.2006 yılında 5363 Sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş olan Tarsim (Tarım Sigortaları Havuzu)  bitkisel ürün sigortası, sera sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası ve arılı kovan sigortası olarak 7 branşta sigorta yapmaktadır. Çiftçilerimizin bitkisel ürünlerini sigorta ettirebilmeleri için ÇKS'ye, seralarını sigorta ettirmeleri için ÖKS'ye,  büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve arılı kovanlarını sigorta ettirmeleri için de HAYBİS'e kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Bitkisel ürün sigortası, sera sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası ve arılı kovan sigortalarında ödeme sigorta primlerinin % 50'si devlet tarafında ödenmektedir. Meyvelerde don afetine karşı devlet desteği % 66 olarak verilmektedir. Ayrıca 2017 yılında başlamış olan kuraklık verim sigortası adı altında ÇKS'de kuru tarım olarak kayıtlı alanlarda yetiştirilen buğday, arpa, yulaf ve arpa ürünleri için kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, ve aşırı yağış afetlerine karşı ürünleri teminat kapsamına alan bir sigorta programı bulunmaktadır. Bu sigorta programında ödenen primin % 60 devlet tarafından ödenmektedir.

2018 Yılında TARSİM'de Yenilikler

 2018 yılında tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilekte yaban domuzu zararı teminat kapsamına alındı. Kiraz ürününde yağmur nedeniyle meydana gelen çatlamalardan doğan zararlar kapsama alınarak birçok üründe çiftçinin ödediği primlerde indirimler getirildi. Yine 2018 yılında Tarsim kadın çiftçilere ve genç çiftçilere prim ödemelerinde % 5 indirim yaptı. Bodur meyve yetiştiriciliğinde Telli terbiye sistemleri, meyvecilikte dolu ağı ve örtü sistemleri teminat kapsamına alındı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortalarında hırsızlık sigorta kapsamına alındı.

2017 yılında sadece buğdayda uygulanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası, 2018 yılında buğday, arpa, yulaf ve çavdar ürünlerini kapsayacak şekilde uygulamaya konuldu.

''