T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarla İlgili 11. Etap Uygulama Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 18.4.2017

 "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)" kapsamında, İlimizden hibe almaya hak kazanan yatırımcılara yönelik olarak uygulama bilgilendirme toplantısı yapıldı.

11.04.2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz "Bereket Ana" toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürümüz Ömer CEYLAN, İl Müdür Yardımcımız Mehmet SÜLÜN, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdoğan CEYLAN yanı sıra konu uzmanı personel ile hibe almaya hak kazanmış olan yatırımcılarımız ve danışmanlık kuruluşları katılmıştır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Ömer CEYLAN "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" ile 2006 yılından bu yana ilimizde 115 yatırım için yaklaşık 27 Milyon TL hibe sağlandığını ifade ederek; ülkemizin tarımsal sanayisi bakımından lokomotif il durumunda olan ilimizde KKYDP ve benzer programlar ile sağlanan yatırımlar ile üretilen tarımsal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve yeni istihdam olanaklarının sağlanması yanı sıra tarımda sürdürülebilirlik açısından da avantajlar kaydedileceğine dikkat çekmiştir.

2017 yılı uygulamalarına yönelik KKYDP- 11.Etap kapsamında ilimizde 2 adet Tamamlama Yatırımı, 10 adet Yeni Yatırım, 16 adet Modernizasyon Yatırımı yanı sıra küçük işletmelere yönelik olarak ta 6 adet Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi projesi için toplam 16.709.488,53 TL tutarında yatırımın yapılması hedeflenmektedir.