T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri kapsamında Yeni Tescil Edilmiş Yerli Mısır Çeşitlerinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Projesi Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 3.5.2017

İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdür Yardımcısı Erdal KUZUCU'nun katılımı ile gerçekleşen toplantıya, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünden Dr. Ahmet DUMAN İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, Ziraat Odaları Temsilcileri katıldı.

Milli Tarım projesi kapsamında yerli mısır çeşitlerimizin yaygınlaştırılması ve Pazar paylarının artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla İlimizde 5 çeşit üzerinde mısır yayım çalışmaları gerçekleştirilecek olup, düzenlenen toplantıda söz alan İl Müdür Yardımcısı Erdal Kuzucu "Nüfusun hızla artması ve tarımsal sanayinin gelişmesi mısır bitkisi gibi ürünlere olan talebi günden güne artırmıştır. Son 7-8 yılda ülkemiz mısır, mısır ürünleri ve mısır tohumculuğuna yaklaşık 2 milyar dolar döviz ödemek zorunda kalmıştır. Bunda en önemli faktör yabancı sermayeli şirketlerin tohumculuk sektörünü tekellerine almalarıdır. Son yıllara kadar yabancı sermayeli özel sektör firmaları ile rekabet edebilecek düzeyde stabil, verimli ve kaliteli çeşitlerimiz bulunmamaktaydı. Fakat son yıllardaki çalışmalar sayesinde rekabet gücü yüksek, hatta rakiplerinden daha iyi hibrit mısır çeşitleri Mısır Araştırma Enstitümüz tarafından geliştirilmiştir. Yerli çeşitlerimizin ülkemiz içerisindeki ekim alanı yaklaşık %2-3 civarındadır. Bu oranın da sadece yaklaşık yarısını kamuda geliştirilen çeşitler karşılamaktadır. Bunun sebepleri araştırıldığında; Bu çeşitlere ait yayım projelerinin olmağı, gerek bölge çiftçisinin gerekse bölgede görev yapan yayım elemanlarının Enstitünün geliştirmiş olduğu çeşitleri yeterince tanımadığı, bölge çiftçisinin çeşit seçiminde bilgi eksikliğinin olduğu görülmektedir.

Bu eksikliklerimiz gidermek ve mısır çeşitlerimizin kullanımı artırmak amacıyla uygulayacağımız yayım çalışmalarının başarılı olmasını dilerim." dedi

Bu doğrultuda, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Nilüfer ilçemizde 5 çeşit üzerinden yapılacak olan  yayım çalışmaları  bu sezon itibariyle başlayacaktır.